Privacy

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat AD Questo in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. AD Questo gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het toesturen van een nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

AD Questo maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. AD Questo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van AD Questo vallen.

Inzage

U mag AD Questo vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u AD Questo verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.

Cookies

Op deze site wordt GEEN gebruik gemaakt van cookies

Adres

AD Questo, Kerkring 23, 4364 AN Grijpskerke