Aanvullende voorwaarden

Deze aanvullende voorwaarden van AD Questo zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

 

AD Questo hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken.

Alle leden van ICTWaarborg dienen, als zij zaken doen met een consument, de hieronder weergegeven voorwaarden te hanteren. In een enkel geval, bijvoorbeeld wanneer zij ook lid zijn van een andere brancheorganisatie, kan het zijn dat zij andere voorwaarden hebben. Maar dan geldt dat, als de consument zich beroept op de algemene voorwaarden van ICTWaarborg, zij moeten handelen volgens de algemene voorwaarden van ICTWaarborg.

De voorwaarden zijn in eerste instantie geschreven vanuit het oogpunt dat de aankoop in een winkel plaatsvindt. Het kan echter ook om, zoals dat wordt genoemd, een koop op afstand gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een product via internet bij een webwinkel wordt besteld. In dat geval gelden er aparte rechtsregels, waarvan een van de belangrijkste de bedenktijd van 7 werkdagen is. Artikel 9 van de voorwaarden gaat over dergelijke koopovereenkomsten.