Nieuwsbrief

...

 

 

PC Hulp Abonnement

Met een PC Hulp Abonnement kunt u een aantal uur gebruik maken van service via telefoon of aan huis. Als u een vraag heeft of als er een probleem opduikt kunt u direct contact opnemen.

 

Jaarabonnement PC hulp: 12 uur

Eénmalig € 415,80--
12 uur PC hulp bij u thuis. Meer info...

 • Abonnee betaalt aan aanbieder een bedrag van € 415,80--.
 • Aanbieder levert hiervoor gedurende 1 jaar maximaal 12 uur PC hulp (thuis of telefonisch).
 • Er worden voorrijkosten berekend (8x):
  - Walcheren € 8,00,--
  - Overige bestemmingen € 0,27 p/km retour.
 • De tijdstippen van de te leveren uren PC hulp worden in overleg overeengekomen.
 • De betaling kan geschieden:
  1. contant tegen kwitantie bij eerste bezoek
  2. door overschrijving op bankrekening 420914617 t.n.v. AD Questo Grijpskerke.
 • Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na aanvang van deze overeenkomst.
 • De gebruikte uren worden op een abonnementskaart bijgehouden.
 • Per huisbezoek wordt minimaal 1 uur afgeschreven.
 • Bij een bezoek langer dan 1 uur wordt de gebruikte tijd naar boven afgerond op 10 minuten.
 • Telefonisch consult wordt ook op de abonnementskaart aangegeven in delen van 10 minuten.
 • Het laatste te leveren uur (het 12e) kan niet worden opgesplitst voor een huisbezoek.
 • Indien op verzoek van de abonnee de abonnementsperiode wordt verlengd bedragen de kosten € 10,00 euro per maand, bij vooruitbetaling te voldoen.
 • Alle genoemde bedragen zijn incl 21% BTW.

Half-jaarabonnement PC hulp: 6 uur

Eénmalig € 207,90
6 uur PC hulp bij u thuis. Meer info...

 • Abonnee betaalt aan aanbieder een bedrag van € 207,90.
 • Aanbieder levert hiervoor gedurende 6 maanden maximaal 6 uur PC hulp (thuis of telefonisch).
 • Er worden voorrijkosten berekend (4x):
  - Walcheren € 8,00,--
  - Overige bestemmingen € 0,27 p/km retour.
 • De tijdstippen van de te leveren uren PC hulp worden in overleg overeengekomen.
 • De betaling kan geschieden:
  1. contant tegen kwitantie bij eerste bezoek
  2. door overschrijving op bankrekening 420914617 t.n.v. AD Questo Grijpskerke.
 • Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na aanvang van deze overeenkomst.
 • De gebruikte uren worden op een abonnementskaart bijgehouden.
 • Per huisbezoek wordt minimaal 1 uur afgeschreven.
 • Bij een bezoek langer dan 1 uur wordt de gebruikte tijd naar boven afgerond op 10 minuten.
 • Telefonisch consult wordt ook op de abonnementskaart aangegeven in delen van 10 minuten.
 • Het laatste te leveren uur (het 6e) kan niet worden opgesplitst voor een huisbezoek.
 • Indien op verzoek van de abonnee de abonnementsperiode wordt verlengd bedragen de kosten € 10,00 euro per maand, bij vooruitbetaling te voldoen.
 • Alle genoemde bedragen zijn incl 21% BTW.

PC hulp

Per uur € 38,50. Meer info...

 • De PC hulp wordt bij u thuis gegeven.
 • Het eerste uur of gedeelte daarvan kost € 38,50
 • Elk volgend kwartier of gedeelte daarvan kost € 9,63
 • Er worden voorrijkosten berekend:
  - Walcheren € 8,00
  - Overige bestemmingen € 0,27 p/km retour.
 • De gemaakte kosten kunnen contant (tegen kwitantie) worden afgerekend of u ontvangt een factuur, waarbij € 1,50 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.
 • De betalingstermijn is 8 dagen
 • Alle genoemde bedragen zijn incl 21% BTW.

Na een mailtje of telefoontje met verzoek om hulp op uw bedrijf neem ik contact met u op.

Jaarabonnement PC hulp

Eénmalig € 594,--
12 uur PC hulp bij u op het bedrijf.
Er worden voorrijkosten berekend (8x).
Indien op verzoek van de abonnee de abonnementsperiode wordt verlengd bedragen de kosten € 15,00 euro per maand, bij vooruitbetaling te voldoen.
Neem contact op voor meer informatie.

1 uur (of gedeelte ervan) "gewone" PC hulp kost € 55,00

Voorrijkosten € 0,27 p/km retour Grijpskerke (minimaal € 8,00).
Afrekenen op factuur binnen 21 dagen.
Alle bedragen zijn excl. 21% BTW.

Voor gespecialiseerde hulp, on-site instructie en programmeeropdrachten wordt de prijs per opdracht overeengekomen.

Uw verzoek kan gestuurd worden via het contactformulier of via de mogelijkheden zoals op de hoofdpagina vermeld.

Onderhoudsabonnement voor een desktop of een laptop.

De PC ondergaat:

1x per jaar kleine onderhoudsbeurt:

- opschonen harde schijf
- Defragmenteren van de harde schijf
- controle aanwezigheid herstelschijven.
- controle of gebruikte legitieme software / BIOS / systeemdrivers up to date is / zijn.
- controle conditie harde schijf
- controle conditie intern geheugen
- controle werking dvd / cd speler
- scan op ADware / SPYware
- verwijderen ongewenste software en programma's
- schoonmaken bij desktop: pc interieur en buitenkant
- schoonmaken bij laptop / notebook: scherm, toetsenbord en buitenkant
- na overleg eventueel verlengen / wijzigen internet beveiligingsprogramma / anti virus (hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn)

1x per 3 jaar een grote onderhoudsbeurt.

- Alles wat bij een kleine onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd voor zover van toepassing.
- Gegevens van de harde schijf worden in overleg met u veilig gesteld en na herinrichten van de schijf weer teruggezet.
- De harde schijf wordt opnieuw ingericht met het originele besturingssysteem van Windows.
- Alle updates worden geïnstalleerd.
- Herinstallatie van de originele en legale software, voor zover u in het bezit bent van licenties / cd's
- Herinstallatie van de printer / scanner / internet / geluidsapparatuur. Deze bezigheden vinden uiteraard bij u thuis plaats.

Optioneel:

- 1x per jaar verstrekken van ICT keurmerkcertificaat t.b.v. veilig internetbankieren.
- Kijk op www.ictkeurmerk.nl om zelf te zien waarop dan gelet en gekeurd wordt.
- Produceren herstelschijven (1-malig). U kunt deze uiteraard ook zelf produceren. Om een grote beurt te kunnen uitvoeren is aanwezigheid van herstelschijven essentieel.
- Vervangen Anti Virus Programma of Internet Security: AVG Internet Security

De financiele kant van de zaak:

Abonnement:

- bij betaling per maand euro 7,00
- Abonnement met geïntegreerd ICT Keurmerk euro 10,00 per maand.
- bij betaling in 1x per jaar 10% korting
- Betaling vindt zo mogelijk plaats via een incassotoestemming van u aan AD Questo.

Overig:

- ICT Keurmerk (APK Internetbankieren) euro 45,00
- Produceren herstelschijven euro 37,00
- AVG Internet Security 2015 2 jaar voor 1 PC 69,00 euro / 2 jaar voor 2 PC's 79,00 euro.

De kleine lettertjes:

Met de term PC of computer wordt bedoeld: Desktop of Laptop of Notebook
Het onderhoudsabonnement gaat in op de dag dat de eerste betaling is ontvangen
Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van tenminste 3 jaar / 36 maanden
AD Questo houdt bij op welk moment uw PC aan de beurt is voor een onderhoudsbeurt en maakt daarvoor met u een afspraak.
Bij een kleine onderhoudsbeurt bent u de PC 1 dag "kwijt", bij een grote ca. 1 week.
De eerste onderhoudsbeurt vindt plaats binnen 10 maanden na de eerste betaling.
Tussen de overeengekomen opeenvolgende onderhoudsbeurten zit nooit minder dan 10 en nooit meer dan 14 maanden tijdsverschil.
In geval van betaling per maand bent u bij een achterstand van 2 maanden het gehele resterende bedrag (maandbedrag over 36 maanden minus het reeds betaalde bedrag) in één keer verschuldigd.
Bij betalingsachterstand van meer dan 2 maanden worden de aangegane verplichtingen en rechten opgeschort.
In dat geval is AD Questo geen restitutie van de reeds betaalde bedragen verschuldigd.
Materiaal dat bij u in eigendom is en dat in bezit is van AD Questo wordt in retentie gehouden totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
De abonnementsprijzen gelden per systeem (1 computer)
Als er zich problemen met de computer voordoen wordt geprobeerd die te verhelpen en/of als er werkzaamheden worden uitgevoerd die buiten het in deze overeenkomst omschrevene vallen worden afgerekend tegen het op dat moment geldend tarief.
De kosten voor gebruik van energie, gereedschappen en klein materiaal, ophalen en terugbrengen op Walcheren zijn inclusief.
Voor particulieren is de abonnementsprijs inclusief 21% BTW.
Voor bedrijven met de mogelijkheid tot aftrek van BTW-kosten zijn de prijzen exclusief 21% BTW.
Bij het afsluiten van een abonnement worden de in deze mail genoemde gegevens op papier gesteld en door beide partijen ondertekend.